Idenity Graphic
Hjem
Bilder
Bøker
Kart

Langs sti & vei

Langs sti & vei er et tilbakeblikk uten for mye research og som heller velger å gå rett på sak uten filter for det aller meste. Slekter, mine egne og andres ble jeg på denne måten bedre kjent med nå i ettertidens lys. Hefte ble nok mere som “Veien blir til mens man går” prosjekt enn hva det var ment som fra starten av. Miljø, arv og gener setter sine mer eller mindre tydelige spor i de fleste av oss, og her har jeg etter beste evne forsøkt å finne mine egne gjennom denne siden av min bestemors slekt. Ulikheter i et hvert samfunn kan skape motsetninger og til dels konflikter også innen familier og hos enkeltmennesker.Religion mot frafallende,kommunister mot bønder og ikke minst under krigen kunne ulikhetene bli sterkere synlig. Kulturens inntreden med dette raskt etablerte industrisamfunnet på Engjan og i Valsøyfjord fikk sine positive ringvirkninger og har og fått sin naturlige plass i hefte. Først og fremst er jo det meste et dokument tilegnet mine egne, men det skal heller ikke underslåes at andre kan finne noe som også berører ens egne liv på noen områder. Leseren kan selvsagt ha sine klare og selvstendige oppfatninger av flere forhold jeg har berørt, og som ikke er like samstemte. Men det skal heller ikke være noe som helst tvil, –det som er skrevet står jeg inne for.

Kr. 350 + porto

Opplag: 100 stk

Innholdsfortegnelsen kan sees ved å klikke på forsidebildet.

Korsnesslekten

"Fra høye fjell til dype dal, en historie om liv & død"

Dette slektshefte på 364 sider omhandler slektens medlemmer i større og mindre kapitler. I sluttdelen finner man slektens mange grener oppdatert frem til siste del av forrige århundre. Først og fremst er min oldemor Elen Petrine Olsdatter Korsnes og hennes liv et hovedelement, men også andre i slekten har fått sine historier gjennom det jeg er blitt fortalt og ellers funnet av stoff. Heftet er ellers i tråd med slektsforskningens ønske om å gi et historisk riktig bilde.

Ny og redigert utgave med rettelser og tilføyelser samt 35 nye tegninger og gamle fotografier . Kr. 480 + porto

Ingvald Knutson Moen (1884-1961)

Memoarer - Inge Sylvestog

Åpen, ærlig, sårbar & sterk, om arv, miljø og oppvekst

Ikke til salgs

En nær og svært personlig bok med fortellinger om en oppvekst full av humor,men også med sider som satte sine spor på mange måter.Fra krigens dager i Oslo og en oppvekst i Valsøyfjorden på Møre opp til 60 årene i en tid med motsetninger i alle samfunnslag på flere områder