Idenity Graphic
Hjem
Bilder
Bøker
Kart

Kristiania Østmark 1915

Kartskisse over terrenget om Sarabraaten.

Mål 1:15000

Størrelse 50 x 70 cm

Fotopapir. kr 650.

Utgitt av A/S Akersbanene (Østensjøbanen) 1927

Terrenget omkring Østmarksetra og Sarabråten.

Mål 1:25000

Størrelse 50 x 70 cm

Fotopapir. kr 650.